November 3, 2020

Someone added Danny Goldberg

October 5, 2020

mannyfresco added Tim Parks
mannyfresco voted Italian Neighbors up for Verona
mannyfresco added Italian Neighbors by Tim Parks
mannyfresco added Verona in Italy
mannyfresco voted O Silêncio da Chuva up for Rio de Janeiro
mannyfresco added Luiz Alfredo Garcia-Roza
mannyfresco voted Sea and Sardinia up for Cagliari
mannyfresco added Sea and Sardinia by D.H. Lawrence
mannyfresco added Cagliari in Italy

September 26, 2020

DKBetatest added Pajtim Statovci
DKBetatest added David Hackston
DKBetatest added Evelyn Waugh
DKBetatest added Katarzyna Mroczkowska-Brand
DKBetatest added William R. Brand
DKBetatest voted Cesarz (The Emperor) up for Addis Ababa
DKBetatest added Ryszard Kapuściński