The Great Gatsby (Den store Gatsby)

Buy on Amazon

Listed in

The Great Gatsby (Den store Gatsby)

Nick Carraway kommer till New York för att bli aktiemäklare. Han flyttar in i en villa på Long Island och börjar umgås med det flärdfulla paret Tom och Daisy Buchanan. Till granne får han en ytterligt gåtfull och kolossalt förmögen man som ger storslagna fester, oftast utan att själv visa sig. Grannens namn är Jay Gatsby.

Source: Goodreads

Add a place

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.