Det forsømte Foraar

Buy on Amazon

Listed in

Det forsømte Foraar

Det er lykkedes Hans Scherfig ved komik, følelse, erindringstyrke, bitre erfaringer og had og nag at sige ting om børns trivsel og vantrivsel i deres skoleår, der har gyldighed for alle børn og for alle skoler.

Source: Goodreads

Add a place

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.